         100           
  
2023/3/21
   3  18                          100           

001.png

             

        

         — 

     100    

          

        

        

 

            

          

        55km    

        66.5742 

    365.8794        

   1000MW      

     800MW      

6700kW        

     107     

         

  200MW    46    

            

        

   150MW/300MWh(2 ) 

   220kV     2    

        

         

      220kV  

 500kV    220kV    

      220kV  

 500kV    220kV   

     JL/GIA-2400    

   260km 

           

         100 

           51

         

        

           

80%  20%          

         

          

        24.97   

       88      

   253.3     267.1  

       890    

   2023  12     

          

         

    

             

          

           

        

          

       

          

        

        

          

      

             

          

       

     

      

  

        

 

 

 

 

 
        
 
 
  
 
2014-2019 ©                       蒙ICP备19004651号-2